info@asbestinventarisatie-rapport.nl

Asbest verwijderen

Asbest is de verzamelnaam van natuurlijke mineralen met een structuur in de vorm van een vezel. Tot in de jaren 80 werd er veel gebruik gemaakt van asbest, omdat dit product sterk en slijtvast is. Het is een goedkoop product dat goed isoleert en brandwerend is, om deze reden werd hiervan gebruik gemaakt in de bouw.

 

SCA Procescertificaat Asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en daarom is het verstandig om hiervoor een specialist in te schakelen. SCA Procescertificaat Asbestverwijdering betreft een certificaat voor het zorgvuldig, arbeids- en milieu-hygiënisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten, met asbest besmet materiaal of constructieonderdelen.

 

Inventarisatie

De eerste stap is het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport. In het rapport vindt u de bevindingen betreft de asbestverdachte materialen. Of dit dus daadwerkelijk asbesthoudende materialen zijn, de soort asbest, de hoeveelheid asbest en de locatie van deze asbesthoudende materialen.

Vervolgens wordt u in het rapport geadviseerd aan de hand van de bevindingen. Er is namelijk een onderscheid te maken in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest zal dit makkelijker te verwijderen zijn. Doordat niet-hechtgebonden asbest een kwetsbare soort is, is de kans vele malen groter dat deze beschadigd is. Hierdoor nemen ook de gezondheidsrisico’s toe en dit vraagt ook een andere werkwijze.

Naast de bevindingen zal er ook worden beschreven wat er dient te gebeuren, en vindt u een overzichtstekening. De overzichtstekening geeft de locaties weer met asbesthoudende materialen.

 

Offerte asbestsanering

Aan de hand van het soort asbest, en het aantal vierkante meters waar het asbest aanwezig is, zullen de verwijderingskosten worden bepaald.

 

Verwijdering van start

Op het moment dat u akkoord bent gegaan met de offerte zal er een melding van worden gemaakt bij de gemeente. Zodra er vanuit de gemeente een akkoord is gegeven kan de verwijdering van het asbest van start gaan.

Aan de hand van de grootte van het project zal ook de tijdsduur worden bepaald. En kunnen de voorbereidingen worden getroffen zodat de veiligheidsmaatregelen in acht kunnen worden genomen. Na het verwijderen van het asbest zal dit op een veilige wijze worden getransporteerd en vernietigd.

 

Eindcontrole

Na de verwijdering van het asbest zal er altijd een eindcontrole plaatsvinden. Er worden pompen in de ruimte geplaatst waarmee wordt gemeten of er nog asbestvezels aanwezig zijn in de ruimte. Wanneer de ruimte asbest vrij is zult u een vrijgave rapport ontvangen, waarna u de ruimte weer mag betreden.

Laat u bellen voor gratis advies

Vul het formulier in en wij bellen u op. En u krijgt gratis advies van onze experts.

Bel mij terug
Loading...